Kolūkio metraščiai

Herkus Kunčius

Leidėjas :Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla
Pagrindinis emocijų rodiklis
9/10


Romanas - Suaugusiems

Romanas „KolÅ«kio metrašÄiai pasakoja apie margą kolÅ«kio „Lenino keliu pirmininko, socialistinio darbo didvyrio bei idėjinio komunisto Vytauto gyvenimą. Dar vaikystėje paveiktas komunistinės ideologijos, komjaunuolis Vytautas su šautuvu dalyvauja pokarinėje klasių kovoje. Nesirinkdamas priemonių savo tėviškėje jis steigia kolÅ«kį ir netrukus tampa „amžinuoju jo pirmininku. Šalia šio personažo romane pasirodo TSRS bei LTSR komunistinės nomenklatÅ«ros veikėjai, aprašomi naujieji sovietiniai papročiai bei kolÅ«kiečių buitis. Kad vaizdas bÅ«tų tikroviškesnis, personažų lÅ«pose skamba citatos iš sovietinio laikotarpio rašytojų bei partinių veikėjų pasisakymų spaudoje apie kolÅ«kių teikiamą naudą bei gėrį.

Visoms dienoms

Pavasaris

Savo tėvams

Lengva skaityti

Å iuolaikinis

Tarp 10 ir 20 eurų

Mažiausiai mėnuoŠios knygos taip pat galėtų jus sudomintiSiuntėjas

Trisdešimties metų moteris

Knyga apie San Mikelę

The Bridges of Madison County

Emocijų bibliotekų“ projektas – tai keturių Europos Sąjungos bibliotekų, ieškančių naujų skaitymo skatinimo būdų, tinklas. Projekto metu jose pirmą kartą bus sukurtos fizinės ir skaitmeninės "Emocijų bibliotekos“, kuriose knygos bus suskirstytos pagal jų keliamas emocijas. Bibliotekose taip pat bus organizuojami biblioterapijos užsiėmimai skaitytojams, ypač didelį dėmesį kreipiant į jaunimo auditoriją. Užsiėmimų dalyviai bus skatinami skaityti ir per skaitymą spręsti gyvenime kylančius klausimus.